Välj en sida

På den alltmer konkurrensutsatta globala marknaden söker företag ständigt efter strategier för att förbättra sin likviditet. Samtidigt strävar företagen också efter att minska sin skuldsättning och upprätthålla en stabilitet i verksamheten. Ett av de mer traditionella sätten att göra detta är fakturaförsäljning. Att sälja en faktura är en populär metod för att förbättra kassaflödet och skapa en ekonomisk stabilitet. Fortsätt att läsa för att lära dig mer!

5 viktiga fördelar med att sälja en faktura som du bör känna till

De viktigaste fördelarna med att sälja en faktura (eller flera) är:

 

  • Förbättrat kassaflödet. Den mest uppenbara och omedelbara fördelen med fakturaförsäljning är det förbättrade kassaflödet. Istället för att vänta i veckor eller månader på att en kund ska betala kan ett företag få majoriteten av det utestående beloppet nästan omedelbart. Detta är särskilt fördelaktigt för företag med lång betalningsfrist eller som har kunder som har för vana att betala sent.
  • Minskad skuldsättning. När ett företag tar en lån ökar skuldsättningen. Till skillnad från vid ett lån skuldsätter du dig dock inte när du väljer att sälja en faktura. Du får snarare ett förskott på redan utfört arbete. På så sätt kan ditt företag få tillgång till de pengar som behövs utan att behöva lägga till skulder i balansräkningen.
  • Förbättrade möjligheter till tillväxt. Med ett mer förutsägbart kassaflödet kan ett företag tryggt återinvestera pengar i sin verksamhet. Detta kan till exempel göras genom att öka lagret, anställa mer personal eller expandera till nya marknader. Det omedelbara inflödet av likvida medel gör att tillväxtmöjligheterna snabbare kan utnyttjas.
  • Minskad kreditrisk. Factoringbolag bedömer vanligtvis kreditvärdigheten hos företagets kunder snarare än hos själva företaget. På så sätt får det företag som säljer fakturorna indirekt värdefull information om vilka kunder som är pålitliga betalare. Utifrån denna information kan man sedan fatta välgrundade beslut om framtida kreditgivning.
  • Ökad flexibilitet. Till skillnad från traditionella banklån med avtal som är fasta och rigida erbjuder fakturaförsäljning en ökad flexibilitet. Ett företag kan själva välja vilka fakturor som ska säljas vidare och när detta ska sker. Därmed får man en större kontroll över ekonomin.