Välj en sida

En flexibel kontokredit kan i vissa avseenden påstås vara bättre än ett privatlån. Kontokrediten är även på många sätt överlägsen flera andra produkter inom segmentet finansiering som finns på marknaden idag. Du kan till exempel använda pengarna för vilket syfte du än önskar. Dessutom kan du ofta låna pengarna om och om igen utan att först behöva skicka in en ny ansökan till långivaren.

Så fungerar en flexibel kontokredit rent generellt

Som vi redan har nämnt har en flexibel kontokredit flera fördelar gentemot andra typer av finansiering för privatpersoner. Till exempel ligger det till som så att kontokrediter:

 

  • Låter dig låna pengar till nästan vad som helst. De pengar som du lånar på detta sätt kan du i princip använda hur du än vill. Du kan till exempel använda de lånade pengarna till allt från att renovera din bostad, betala av andra skulder, finansiera ett bröllop eller liknande.
  • Vanligtvis inte är kopplade till någon säkerhet. En flexibel kontokredit är generellt sett inte kopplad till någon säkerhet. Det betyder att du inte behöver ställa någon säkerhet i form av värdefulla tillgångar för lånet. Du kan istället låna pengar utan att behöva backa upp lånet med dina privata tillgångar och riskera att bli av med dessa om du inte kan betala tillbaka krediten.
  • Du kan använda krediten efter tycke och smak. En stor fördel med kontokrediter är att du kan använda dessa efter behov. Du har ett visst kreditutrymme som bestäms i samråd med kreditgivaren. Du kan inte låna mer pengar än vad kreditutrymmet tillåter (såvida du inte får utöka krediten efter hand). Däremot kan du använda det beviljade utrymmet som du själv vill. Så länge som det finns utrymme kvar kan du alltid låna mer pengar utan att tvingas göra en ny låneansökan.

Därför är kontokrediter mer flexibla än privatlån

Anledningen till att vi anser kontokrediter vara bättre än privatlån rent generellt har framför allt med flexibiliteten att göra. Ett privatlån betalas nämligen ut till dig som en klumpsumma och du ska sedan betala tillbaka detta belopp under lånets löptid. Du kan inte låna mer pengar av långivaren utan att först skicka in en ny låneansökan. På så vis är privatlånet betydligt mindre flexibelt än vad kontokrediten är.