Välj en sida

Hur marknadsförs ett företag på bästa sätt? Vilka olika sociala kanaler bör användas utifrån företagets produkt? Hur kan SEO användas effektivt? Lär dig mer om Johannalook.se – en portal med svaren på frågorna kring marknadsföring.

Är ditt företag en ”bortkastad talang”?

På undersidan ”Om Johannalook.se” beskrivs marknadsföring som ”en fråga att ta på allvar” – något många småföretagare inte gör. Allt för många företagare är extremt bra på vad de gör utan att få kunder. Priset kan vara rätt, produkten kan vara rätt – men kunderna vet inte om att företagaren finns. Det är här som marknadsföring fyller en viktig roll. Johannalook beskriver det som att företag kan vara en bortkastad talang. Någon som skulle kunna ”blomma ut” rejält bara de fick rätt förutsättningar. Frågan kanske inte är om Johannalook.se kan vara till hjälp – utan snarare hur. En webbplats med:

  • Tips
  • Fakta
  • Idéer

Allt med den röda tråden – PR och marknadsföring. En tråd som kan få företag att ”explodera”. Men allt handlar om att marknadsföras på rätt sätt, vid rätt tillfälle och mot rätt målgrupp.

Om Johannalook.se – Innehållet

Exempel på artiklar som presenteras på Johannalook.se är:

  • Varför SEO är en bra strategi

SEO är en mycket bra strategi för synlighet – för många företag. Däremot inte alla. Ett tydligt exempel kan tas från E-handeln där E-handeln växer år från år. För många är det självklart att handla online och därmed först ”googla” fram en butik som erbjuder den produkt som eftersöks. En googling som resulterar i att första eller andra resultatet i söklistan kommer att besökas. Att som E-handelsföretag ligga i toppen medför självklart extremt många fler kunder och därmed ökad omsättning. Med rätt SEO-strategi skapas vägen till toppen.

  • Gör ditt företag synligt – med några enkla metoder

Behöver det vara dyrt och svårt att marknadsföra ett företag? Nej, det handlar mycket om att vara kreativ, hitta lösningar och våga utmana sitt sätt att tänka kring marknadsföring. Exempel på prisvärda marknadsföringsvägar som nämns i artikeln är:

  • Profilkläder
  • Trycksaker
  • Sociala Medier
  • Samarbeten

Av dessa fyra punkter tänker de flesta företagare på de tre första – men glömmer samarbeten. Samtidigt är det ofta samarbeten som ofta är grunden till de bästa affärerna, bästa lösningarna och mest lönsamma stegen inom affärsutveckling.

Läs mer om Johannalook.se på dess webbplats