Välj en sida

De flesta fastighetsmäklare jobbar på provision och får mer betalt ju högre arvoden de genererar. Mäklararvoden i Göteborg beräknas vanligtvis utifrån en procentuell andel av köpeskillingen för fastigheten. Vissa aktörer har dock valt att ta ut ett fast arvode snarare än ett rörligt sådant.

Statistik över mäklararvoden avslöjar snittet och medianen

Statistik över mäklararvoden visar att snittet ligger någonstans mellan två och tre procent. Det genomsnittliga arvodet varierar dock lite grann beroende på faktorer såsom geografi och bostadstyp. I vissa delar av landet är helt enkelt arvodena högre än på andra platser. Dessutom är snittet för villor lite högre än för bostadsrätter och radhus samt parhus.

Med detta sagt tar naturligtvis vissa mäklare ut ett högre arvode än andra. Arvodet betalas av den person som säljer fastigheten – det är inte köparen som betalar för fastighetsmäklarens tjänster. Som säljare betalar du ungefär 65 000 kronor i arvode till fastighetsmäklaren – detta är medianen för villor och radhus/parhus i Sverige. Men i ditt enskilda fall kan såklart arvode vara antingen högre än lägre än detta.

Därför varierar mäklararvoden i Göteborg beroende på ditt val av mäklare

Som du säkert redan känner till varierar mäklararvoden i Göteborg beroende på vilken mäklare du väljer att anlita. Även om arvodena vanligtvis ligger någonstans i spannet två-tre procent finns det undantag från denna regel. Till exempel kan du behöva betala ett högre procentuellt arvode om:

  • Du säljer en villa. Det genomsnittliga arvodet för villor är högre än vad det är för övriga bostadstyper. I riket som helhet ligger genomsnittet här på 3,1 % medan det är 2,6% för bostadsrätter samt 2,3 % för parhus och radhus.
  • Värdet på fastigheten är förhållandevis lågt. En fastighet med ett lägre värde betingar vanligtvis ett lite högre procentuellt arvode. Detta beror på att det är mindre lönt för fastighetsmäklaren att försöka sälja en bostad som är värd säg 300 000 kronor. Trots samma andel av kakan ger det helt enkelt mycket mindre pengar än att sälja en kåk för till exempel 3 000 000 kronor.

Det finns även andra faktorer som påverkar och ofta kan du förhandla dig till ett konkurrenskraftigt arvode om du är en skicklig förhandlare.