Välj en sida

För de som vill investera i förnybar energi finns ett stort antal svenska aktier att välja mellan. Dessa kan delas in i följande kategorier:

  • Forskning och utveckling

Ett par bolag jobbar primärt med forskning och utveckling. De kan exempelvis anlitas av större bolag inom branschen och ska ses som aktier med hög risk. Detta på samma sätt som flera bolag inom biotech har hög risk. Om de lyckas kan däremot avkastningen bli mycket hög.

  • Produkter och logistik

Den andra kategorin är de bolag som erbjuder produkter och tjänster för tillverkning av förnybar energi. Det kan vara allt från producenter av vindkraftverk till företag som bygger och servar olika energiparker. Dessa gynnas överlag av en ökad marknad och större efterfrågan på denna energi.

  • Drift

Det går även att investera i aktier i bolag som driver olika energianläggningar. Det kan exempelvis vara en vindkraftpark eller solpanelspark. Deras primära intäkt kommer från den el som produceras. En investerare som tror att elpriset kommer att öka kan exempelvis köpa aktier i dessa bolag eftersom det är gynnsamt för deras vinst.

  • Leverans

Sista steget är kraftbolagen som bygger och underhåller kraftnätet så att slutkonsumenten kan ta del av den producerade energin.

Välja aktier utifrån energikälla

Ovan visas hur aktier inom förnybar energi kan kategoriseras utifrån var i värdekedjan som bolaget är aktiv. Ett annat alternativ är att kategorisera bolagen utifrån vilken energikälla inom förnybar energi som används. Primärt är det följande tre:

Vattenkraft – Sveriges största energikälla är vattenkraft. Däremot är det få bolag som är aktiva inom denna sektor som domineras av en stor statlig aktör. Det finns ändå vissa privata aktörer – även inom forskning och utveckling av nya vattenkraftsmöjligheter.

Sol – Antalet solpaneler ökar kraftigt i Sverige, både hos företag och privatpersoner. Det är en förhållandevis låg investeringskostnad för att skapa egen energi.

Vind – Även antalet vindkraftverk ökar rejält i Sverige. Investera i alt från färdiga vindkraftsparker till betydligt mindre tekniska lösningar.

Eller fonder…

Ett alternativ till att köpa aktier i ett par bolag är att köpa fonder med denna inriktning. Utbudet är relativt stort och de flesta större fondförvaltare har minst en fond där investeringar sker inom förnybar energi. Vid köp av fonder är det däremot viktigt att kontrollera inriktning och innehav. Det kan nämligen skilja stort inom vilka branscher som fondförvaltarna får investera.