Välj en sida

Om du vill spara i olika former av räntebärande papper är räntefonder ett bra val. En räntefond kan exempelvis innehålla obligationer, statsskuldväxlar, bostadsobligationer och kommunobligationer. Det finns även räntefonder som investerar i företagsobligationer. En vanlig anledning till att spara i räntefonder är om du vill ha ett sparande med låg risk. Det är bra om du behöver pengarna de närmsta åren. Det är ändå inte bara försiktiga sparare som kan ha nytta av räntefonder. En långsiktig investerare kan använda sig av denna typ av värdepapper som del av en stabil strategi. Vi ska förklara hur.

Balansera aktieportföljen med räntefonder

Varje investerare känner till att det är nödvändigt att ha en välbalanserad portfölj. Genom att sprida på riskerna blir portföljen mindre känslig för negativa händelser i enskilda bolag eller på vissa marknader. Det få känner till är att räntefonder kan ha en viktig roll att spela i en sådan portfölj. Om du till exempel har 20 eller 30 procent räntefonder i aktieportföljen blir det som en stötdämpare om det blir oroligt på börsen.

Det du kan göra om du har en sådan portfölj är att balansera om innehaven till exempel en gång om året. Räntefonder kommer nästan alltid att gå sämre än aktier på sikt. Men i perioder då börsen går dåligt i kanske ett eller två år kommer utvecklingen i räntefonderna med stor sannolikhet att vara bättre än för aktierna. Låt oss anta att du balanserar om portföljen i januari varje år och att du bestämt dig för att ha 20 procent räntefonder. Om börsen det senaste året tappat 40 procent kommer dina innehav i räntefonder att utgöra mer än 20 procent av portföljen i samband med rebalanseringen. Då säljer du bara av en bit av räntefonderna och köper aktier för pengarna istället. Dessa aktier kan du då köpa extra billigt eftersom börsen gått dåligt. Så småningom vänder börsen upp och då har du mer aktier som kan stiga i värde. Vid nästa ombalansering kanske det blir tvärtom. Då kan du ta hem en del av vinsten i aktierna och ”säkra” den genom att köpa räntefonder.

Långa räntefonder som ger hög avkastning

Ett annat sätt att tjäna pengar på räntefonder är genom att äga räntepapper med lång löptid. Dessa kallas även för obligationer eller långa räntefonder. Den typen av investeringar kan slå aktiemarknaden under vissa förutsättningar. I ett läge med höga marknadsräntor kommer långa räntefonder att kunna ge en god avkastning till en begränsad risk. När räntorna sedan faller stiger värdet på dina innehav ytterligare.