Välj en sida

Uminovainvest.se är en webbportal med tips från olika företag och branscher gällande främst investeringar och förvaltning. Portalens mål är att presentera olika investeringsmöjligheter för företag, dess olika risknivåer samt avkastning.

Investeringsskola

I början av 2021 hade investeringsskolan inte ännu lanserats. Men enligt hemsidan kommer den med tiden byggas upp och fokusera på grunderna vid investeringar för företag. Detta i exempelvis aktier, guld och fastigheter.

Tips från olika företag

Bloggen har en lättsam inriktning med både tips från olika företag och fördjupande artiklar inom ekonomi. Här ges även en bredare bild av investeringar med artiklar om bland annat:

  • Frigör tid med ekonomisk förvaltning
  • Vad gör en revisor?
  • Ärendehanteringssystem underlättar flöde

Här varvas fakta och guider med tips från företag inom branschen. På detta sätt sätts fakta i en kontext som gör det lättare att förstå hur det används av företagarna.

Grunden inom investering

En ”grundsten” på webbportalen är artikeln ”Investeringar”. Istället för att, som många andra webbportaler inom investeringar, presentera olika alternativ ställs frågan ”varför vill du investera?”. Det är en fundamental fråga som därmed bör ligga till grund för hur investeringar sker. Vad är målet? Vad önskas uppnås? Är det långsiktigt eller kortsiktigt? Vilken avkastning förväntas? Allt detta påverkar självklart val av investeringsform. Då aktier är det vanligaste för företag att investera i är det även här som störst fokus hittas.

Branscher att investera i

Vilka branscher är på uppgång? Hur kan investeringar ske i cykliska bolag och hur hittas de? Med tips från olika företag och branscher visas hur samhällsutvecklingen påverkar utvecklingen inom flera olika branscher. Exempel på branscher som påtalas ligga i framkant är bland annat:

  • Grön teknologi

Ett mycket stort fokus, inom teknisk utveckling, är grön teknologi. Med andra ord tekniska innovationer som har positiv miljöpåverkan. Här hittas allt från batteridrift till solceller och effektiv isolering.

  • Lokal ekonomi

Med en större miljömedveten ökar även intresset för att handla lokalt och gynna det lokala näringslivet. Detta även om dessa produkter/tjänster skulle vara något dyrare än de importerade produkterna från Asien. Hur påverkar vår konsumtion av lokala varor hur investeringar bör ske?

  • GIG

Den så kallade GIG-ekonomin omsätter allt större belopp år från år. Ett tecken på ett nytt sätt att arbeta och få ”anställning”. Detta både på gott och ont.

Läs vidare på Uminovainvest.se för att få tips från olika företag och fakta kring investeringar.